Agencje członkowskie SOIT w poszanowaniu dla zrównoważonego rozwoju.

[info:R[Jedną z tegorocznych inicjatyw Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel jest edukacja  Członków w obszarze wprowadzonych przez Unię Europejską dyrektyw dotyczących składania przez Przedsiębiorstwa raportów z prowadzonych przez nie działań w obszarach ESG, czyli E-ochrony środowiska, S- odpowiedzialności społecznej i G- zarządzania.

W czasie Konferencji Incentive Day, 21 czerwca, jeden z paneli tematycznych poświęcony został wprowadzeniu do koncepcji ESG i dyskusji o tym, jakie działania jesteśmy w stanie podejmować
w branży Incentive Travel, które będą korzystne dla środowiska, a równocześnie podniosą wartość naszych usług na rynku.

W kolejnym kroku „oswajania ESG”, w październiku, Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków szkolenie. Poprowadziła je Pani Joanna Bańkowska, ekspert akademii IKG Technology.
W  6-cio godzinnych zajęciach online udział wzięło 25 przedstawicieli z 15 agencji zrzeszonych w SOIT:  Activezone, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club Szerkus, eTravel, Grupa TSO,
Haxel Events & Incentive, Margot Travel Biznes, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, Power, Travel Concierge, United Partners, Wysoko i Wyżej
, a także prezes Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, które działa przy SOIT.

W pierwszej części szkolenia położono szczególny nacisk na przedstawienie głównych przesłanek dla konieczności wdrożenia i stosowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu zarządczego określanego mianem: Koncepcji ESG.

Pierwszą i kluczową przesłanką jest globalne ocieplenie klimatu i konsekwencje z nim związane
dla całej planety, ludzi i wszystkich pozostałych organizmów ją zamieszkujących. Susze, powodzie, huragany, topnienie lodowców to wszystko powoduje naruszenie równowagi w przyrodzie, powtarzające się  kataklizmy  i anomalia. 

Drugim argumentem jest kwestia unikania podatków, bądź stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej przez wiele krajów na świecie i wykorzystywanie tzw. rajów podatkowych. Międzynarodowe koncerny przenoszą 40 proc. swoich zysków do krajów, które umożliwiają im unikanie płacenia podatków, a to implikuje dalej do pogłębiania się nierówności społecznych występujących na Ziemi, doprowadzających do wykluczenia ekonomicznego, głodu i biedy.

Jednym z efektów tych działań jest fakt, że miliony dzieci na świecie są zmuszone do wykonywania  pracy zarobkowej. Obecnie szacuje się, że ogółem na świecie pracuje 152 miliony nieletnich, a z tego 72 miliony w szkodliwych warunkach. (według ILO) 

Nałożenie konieczności składania raportów dotyczących realizacji celów ESG w każdej z dużych korporacji przyczyni się do transparentności jej działań, a także zobrazuje dążenia, jakie podejmuje w celu polepszenia prezentowanych wyników.

W dalszej części szkolenia omówione zostały cele ESG oraz istotne akty prawne w obszarze ESG dotyczące terminów i sposobów raportowania przez konkretne grupy przedsiębiorstw.

Kolejnym krokiem było określenie ścieżki działań, jakie powinna podjąć każda firma w celu dostosowania się do obowiązujących wytycznych dotyczących raportowania realizacji celów ESG: i tu znalazły się: Szkolenie w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG, wykonanie audytu „0”, opracowanie strategii ESG poprzez wybór celów, wdrożenie działań i na koniec sporządzenie raportu ESG na podstawie powyższych działań z uwzględnieniem oceny ryzyka, zgodnie z dyrektywą CSRD.

Organizatorzy wyjazdów incentive travel należą do grupy MŚP, która prawdopodobnie jako jedna z ostatnich będzie zobligowana do sporządzania raportów z realizacji celów ESG. Jednak już teraz do raportowania przygotowują się klienci branży Incentive Travel – duże korporacje, banki i inne firmy sektora finansowego. Kluczowym tematem w przygotowywaniu raportu w każdym przedsiębiorstwie jest opisanie łańcucha dostaw, w którym istotne jest każde ogniwo i jego oddziaływanie na środowisko. 

Agencje Incentive Travel zrzeszone w SOIT, ze swoją wysoką świadomością i przygotowaniem merytorycznym w obszarze koncepcji ESG, są w stanie przygotować najlepsze oferty wyjazdów motywacyjnych dla swoich klientów, które oprócz ciekawego i atrakcyjnego programu dla uczestników zapewnią realizację z naciskiem na minimalizację śladu węglowego i wodnego a także na efektywne wspieranie lokalnych społeczności odwiedzanych destynacji. 

Znając i optymalizując swój łańcuch dostaw, organizatorzy wyjazdów Incentive Travel zapewnią Klientowi w jego łańcuchu dostawcę profesjonalnych usług o wysokiej jakości, świadczonych
z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju i nakierowanych na realizację celów ESG.

SOIT będzie kontynuował „przygodę z ESG” poprzez dalsze działania edukacyjne i finalnie wypracowanie „klucza do ESG w Incentive Travel”, który będzie pomocny w opracowaniu strategii ESG i sposobów jej realizacji w Agencjach Członkowskich.

**********************************************************************************

SOIT to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Działa na polskim rynku od 2009 roku. 

SOIT zrzesza aktualnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel. Wszystkie agencje zrzeszone w SOIT spełniają wysokie kryteria członkowskie m.in. posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych od minimum 3 lat, osiągają średnioroczne przychody z incentive travel nie mniejsze niż? 3 miliony PLN w ciągu trzech lat oraz posiadają gwarancje ubezpieczeniowe powyżej 900 tys. PLN. 

Celem SOIT jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego. SOIT angażuje się w projekty branżowe takie, jak m.in. Meetings Week Poland - największe wydarzenie edukacyjne branży MICE. SOIT jest również Partnerem Dialogu Branżowego Reklamodawca-Agencja oraz współautorem rozdziału Białej Księgi Komunikacji Marketingowej poświęconego przetargom na usługi incentive travel.

Co roku Stowarzyszenie organizuje Incentive Day/wcześniej Columbus Day - święto incentive travel, podczas którego przeprowadzana jest aukcja pamiątek podróżniczych członków SOIT, a zebrane fundusze przekazywane są na cele charytatywne.

 

imprezy integracyjne IMPREZY INTEGRACYJNE, SZKOLENIA WYJAZDY MOTYWACYJNE, TURYSTYKA BIZNESOWA

Agencja POWER - EVENT, INCENTIVE, CONFERENCE, SPORT

tel.: +48 22 224 59 83
tel.: +48 22 224 59 84
adres:
ul. Kowalczyka 1 lok. 31 03-193 Warszawa
reklama
Copyright © INFOMUSIC 2019
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz