Incentive Day. Nowe wydarzenie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel.

W pierwszy Dzień kalendarzowego lata, w dniu 21 czerwca 2023 w Klubie Sosnowym w Warszawie Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), zorganizowało „Święto Turystyki Motywacyjnej-Incentive Day 2023”. Wydarzenie było adresowane przede wszystkim do agencji członkowskich oraz korporacji i firm, posiadających w swoich strategiach marketingowych narzędzie, jakim jest incentive travel, a także do tych przedsiębiorstw, które zamierzają je wdrożyć. Zaproszenia otrzymały również  media, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych. W ramach partnerstwa w wydarzeniu wzięli udział kontrahenci. Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki akcję informacyjną udało się przeprowadzić w szerokim gronie jego członków.

Wydarzenie jako zadanie publiczne pn. „Incentive Day 2023 – innowacje dla rozwoju turystyki Incentive Travel” uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0063/2260/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023 r.

Incentive Day jest nową propozycją SOIT, ale częściowo nawiązuje do organizowanych przed pandemią Columbus Day w latach 2015-2019. 

Wydarzenie rozpoczęto o godzinie 10:00 Konferencją pod nazwą „Dobre Praktyki i Innowacje w Turystyce Incentive Travel - nowy początek”, składającą się z 3 ciekawych paneli tematycznych. Uczestników powitali i wprowadzili w program konferencji: Olga Krzemińska-Zasadzka i Łukasz Adamowicz  prezes i vice prezes zarządu SOIT

W panelu 1 zaprezentowano wyniki nowatorskiej metody badania branży incentive travel „Barometr SOIT” za lata 2020-2022 i przedstawiono prognozę na rok 2023.

Szczegółowe dane z trzech ostatnich lat, pokazujące wartość rynku oraz jego strukturę zostały zebrane od wszystkich agencji incentive travel (23 agencji) zrzeszonych w SOIT, zagregowane przez Agencję Badania Rynku ABR Sesta oraz opatrzone komentarzem przez Krzysztofa Pobożniaka, prezesa firmy Haxel, członka SOIT. Na konferencji wyniki badania i płynące z nich wnioski przedstawiła Pani Anna Ruman z ABR SESTA. 

W drugiej części panelu Dyrektor CMRT Edyta Dróżdż (Brykała) oraz wiceprezes SOIT, członek Rady CMRT Łukasz Adamowicz zaprezentowali misję i wizję Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, organizacji, która powstała przy współpracy RPSiW Tugether, Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i SOIT dla profesjonalizacji branży i upowszechniania dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspierania władz publicznych w dążeniu do eliminowania niezgodnych z prawem praktyk.

Po przerwie na kawę i rozmowach w kuluarach rozpoczęto drugą część konferencji a w niej:

Panel 2, dyskusyjny, do którego moderatorki. członkinie SOIT: Grażyna Woźniczka z Polka Travel oraz Grażyna Łukaszyk z NuHorizons zaprosiły: Panie Agnieszkę Majkowską z firmy PRU oraz Ewę Cabaj z Allianz, reprezentujące klientów korporacyjnych branży incentive travel, Pana J.J. Singha prezesa Weco Travel oraz Zrzeszenia Agentów IATA i zrazem członka SOIT jako eksperta od rynku przewozów lotniczych, Pana Andrzeja Hulewicza, prezesa Mazurkas Travel, członka SOIT i Panią Małgorzatę Panawa z hotelu Warsaw Marriott jako głos z branży hotelarskiej.

Przedmiotem rozmowy była analiza sytuacji na rynku po okresie pandemii w zestawieniu
z dobrymi praktykami stosowanymi na rynku incentive travel. W dyskusji wybrzmiały wszystkie problemy występujące we współpracy na linii klient-agencja-kontrahent. Dyskutowano na temat zbyt niskich budżetów w dobie rosnących cen za przeloty i hotele, kłopotów z rezerwacją biletów lotniczych dla grup, powielania rezerwacji przez kilka agencji stających do tego samego przetargu, kłopoty z rezerwacją hoteli dla grup i pociągające to wszystko za sobą krótkie terminy ważności sporządzanych ofert.  

Strona korporacyjna na prośbę moderatorek opisała specyfikę procesów  przebiegających po swojej stronie. Dzięki dyskusji sformułowano wnioski o konieczności wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań edukacyjno-informacyjnych dla klientów branży. SOIT opracuje materiał dedykowany dla osób decyzyjnych w korporacjach.

Panel 3 rozpoczął się  wykładem wprowadzającym do szerokiego zagadnienia, jakim jest ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) Prezentację poprowadziła Pani Joanna Bańkowska, ekspert z firmy IGK Technology. Po wykładzie odbył się panel dyskusyjny, który moderowała Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes Agencji Power, prezes SOIT. W panelu udział wzięli: Joanna Bańkowska (IKG Technology), Grażyna Woźniczka (Polka Travel), JJ Sigh (Weco Travel), Wiesław Migut, prezes Klubu Sosnowego oraz Grzegorz Chełmecki z firmy Product BBF, autora aplikacji Incentiveapp. Rozmawiano o działaniach, jakie musi podjąć branża incentive, aby w łańcuchu dostaw oferować usługi zgodnie z aktami prawnymi stanowiącymi o ESG. Każdy z panelistów przedstawił prowadzone przez swoją firmę działania na rzecz redukcji śladu węglowego, z poszanowaniem środowiska i z odpowiedzialnością społeczną.  Grażyna Woźniczka przedstawiła jeden z wyjazdów typu incentive zorganizowanych przez Polka Travel na statku Costa Smeralda, najbardziej ekologicznym wycieczkowcu. Wiesław Migut opowiedział o konieczności podejmowania działań infrastrukturalnych w hotelarstwie i branży eventowej niezbędnych do zmniejszenia śladu węglowego i śladu wodnego. Pan Grzegorz Chełmecki mówił o korzyściach zarówno środowiskowych, jak i komunikacyjnych przy wykorzystaniu aplikacji dla uczestników wyjazdów, a także wykorzystywania innych narzędzi informatycznych (zlikwidowanie materiału drukowanego)

Wieczorem odbyła się uroczysta Gala Incentive Day pod hasłem „Z nami lato cały rok”. 

W pierwszej, oficjalnej części gali zostały przedstawione działania SOIT w ciągu ostatnich 3 lat w postaci filmów i prezentacji. Podsumowano prelekcje i dyskusje, które miały miejsce w czasie  porannej konferencji.

Po raz pierwszy SOIT przyznał wyróżnienia w postaci Statuetek – Barometrów SOIT.

Wręczono 6 statuetek za wkład w rozwój turystyki motywacyjnej w latach 2020-2022.  Laureatami wyróżnień za wkład w rozwój turystyki motywacyjnej zostali: Pan Dominik Borek, Pan Bartosz Bieszyński, Ras Al Khaimah Tourism Developement Authority oraz SOIT, SITE i Kadry Turystyki za wspólną realizację Projektu Pilot Incentive Travel.

W drugiej części Gali „Z nami lato cały rok” odbyła się licytacja pamiątek podróżniczych ofiarowanych przez członków naszego Stowarzyszenia. Dochód z aukcji w wysokości 50100 zł umożliwi realizację celów statutowych Fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. Pieniądze zostaną wykorzystane na wakacje 28 dzieci i młodzieży z Kamionki
i Milanówka w wieku 6-14 lat, a także zasilą  budowę nowego domu dla dzieci, podopiecznych fundacji w Kamionce. 

Goście mieli także czas na spotkania i rozmowy networkingowe.  Po kolacji wystąpił dla uczestników energetyczny zespół coverowy „Drugi tydzień” i świetną interpretacją znanych i lubianych utworów poderwał uczestników gali do wspólnych tańców na parkiecie.

Partnerami Incentive Day 2023 byli: Ras Al Khaimah Tourism Developement Authority oraz sieć luksusowych hoteli Sunlife na Mauritiusie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wiener Vienna Insurance Group oraz Jamaica Tourist Board. 

W organizacji wydarzenia udzielili wsparcia: PSML (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki oraz Agencja Badania Rynku Sesta. Nagrody dla uczestników ufundowali: Turkish Airlines, Tatry Mountain Resort, Insider. Travel Representation, Malta Uncut-Travel Emotions & Events Polhotrep-travel Representation, Hotel AX Odycy Malta, Rigomalta Destination Management Malta, Asia Color Travel & DMC Vietnam, Coral Beach Hotel&Resort Cyprus,  Sassy Events International Cyprus, Wiener oraz Kancelaria Bezpieczeństwa  Karolina Praszek i Partnerzy.

Organizatorzy dołożyli starań, aby wydarzenie odbyło się w duchu poszanowania zasad ESG. W celu minimalizacji śladu węglowego zrezygnowano z plastikowych identyfikatorów konferencyjnych oraz przekazywania uczestnikom drukowanych materiałów informacyjnych. Udostępniono je w formie elektronicznej poprzez zastosowanie kodów QR. Miejsce, które zostało wybrane na wydarzenie, Restauracja i hotel Klub Sosnowy, korzysta w dużej mierze z energii odnawialnej (panele słoneczne i pompy ciepła) a do dekoracji wykorzystano rośliny doniczkowe. Licytacja pamiątek podróżniczych ofiarowanych przez członków Stowarzyszenia i przekazanie dochodu z aukcji na cele charytatywne to już wieloletnia tradycja SOIT będąca przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Wszelkie informacje o wydarzeniu: https://incentiveday.pl/

[img:1]

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Od 2009 roku działa na rzecz profesjonalizacji i edukacji branży oraz wyznacza najwyższe standardy organizacji podróży incentive travel. 

SOIT zrzesza aktualnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel: Activezone, Air Tours Club, Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club, eTravel, Flower Travel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, InDreams, Margot Travel, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, OBP Incentive & Sport Travel, Polka Travel, Power, Top Travel Incentives & Holidays, Travel Concierge, United Partners, Viventum, Weco Travel, Wysoko i Wyżej. 

Agencje SOIT spełniają wysokie kryteria dotyczące doświadczenia, bezpieczeństwa, obrotów i jakości świadczonych usług. Agencje zrzeszone w SOIT w 2022 r. zorganizowały 700 wyjazdów dla ponad 38 tys. uczestników o wartości blisko 200 mln. zł przy szacowanej wartości rynku na 666,7 mln. Od 2014 roku SOIT prowadzi badania polskiego rynku incentive travel – Barometr SOIT.

SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP /www.pracodwacyrp.pl/, członkiem Rady Turystyki i Czasu Wolnego przy Rzeczniku MŚP, członkiem-założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń „Tugether” /www.rpsiw.pl/, członkiem-założycielem Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego CMRT /www.cmrt.com.pl/ oraz Partnerem Dialogu Branżowego Reklamodawca – Agencja oraz współautorem rozdziału Białej Księgi Komunikacji Marketingowej poświęconego przetargom na usługi incentive travel.

SOIT prowadzi działania CSR. Stowarzyszenie raz do roku organizuje święto incentive travel (przed pandemią o nazwie Columbus Day, obecnie Incentive Day), podczas którego przeprowadzana jest aukcja pamiątek podróżniczych, a zebrane fundusze przekazywane są na cele charytatywne.

[img:2][img:3][img:4][img:5][img:6][img:7]

WYJAZDY MOTYWACYJNE, TURYSTYKA BIZNESOWA Europa
reklama
Copyright © INFOMUSIC 2019
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz